skola mostar

Osnovne škole u Mostaru

Osnovne škole u Mostaru

Popis osnovnih škola u Mostaru. Popis je preuzet sa službenih stranica Grada Mostara, a nadopunjavat će se prema potrebi, i moguće na zahtjev naših čitatelja.

Trenutno na uvid dajemo naziv srednje škole, adresu i broj telefona/faks broj.


O.Š. Antuna Branka Šimića

Kraljice Katarine, 38
330-552

O.Š. Ilići

Ilići bb
330-732

J.U. Osnovna škola “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo”

Ul. XX. br. 44. Šehovina
576-483; 576-765 Fax 557-605

Treća osnovna škola

Trg hrvatskih velikana, bb
318-451, 487-010

J.U. IV osnovna škola

Salke Šestića, 23
551-463, Fax 554-225

O.Š. Ivana Gundulića

Rudarska, 87
347-196

J.U. VI osnovna škola

Šantića, 10
580-288

J.U. VII osnovna škola

Vukovića, 11
578-217, Fax 557-730

O.Š. Silvija Strahimira Kranjčevića

Bleiburških žrtava, 35
311-160

O.Š. Cim

Cim
341-712

O.Š. Bartola Kašića

Rude Hrozničeka, 46
350-128

O.Š. Petra Bakule

Kralja Tomislava, 9
328-675

J.U. O.Š. Zalik

Ul. Muje Pašića, 7
555-701, 571-113

O.Š. Vrapčići

Vrapčići bb
582-162

O.Š. Bijelo Polje-Potoci

Potoci bb
556-840

O.Š. Gnojnice

Gnojnice, bb
584-598

O.Š. Drežnica

Drežnica
586-235

J.U. O.Š. Blagaj

Blagaj
572-479

J.U. O.Š. ”Omer Maksumić” Podvelež

Podvelež
560-291

O.Š. Ilije Jakovljevića

Dr. A. Starčevića, bb
324-919

O.Š. Marina Držića

Buna
480-510, 480-132

O.Š. Kruševo

Kruševo
486-380

J.U. Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama ”LOS ROSALES”

Južni logor, bb
556-581

Osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama

Kantarevac, bb
313-250