Category : Obrazovne ustanove

Škola se nalazi na adresi: USRC Midhad Hujdur-Hujka bb, Sjeverni logor Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu: Tel: +387 36 551-615 Mail: drugagimnazijamo@gmail.com Web:  http://www.druga-gimnazija.ba/ Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. ..

Read more

Škola se nalazi na adresi: Španjolski trg 1, Mostar Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu: Tel: +387 36 315-216, 324-440 Mail: gimn.mostar@gmail.com Web:  http://gimnazijamostar.ba/ Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Saznajte ..

Read more

Škola se nalazi na adresi: Konak bb, Mostar Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu: Tel: +387 36 576-766 Mail: ekonomska_skola_mostar@hotmail.com Web:  https://eut-mostar.com/ Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Saznajte informacije o ..

Read more