Category : Obrazovne ustanove

Škola se nalazi na adresi: Bleiburških žrtava 100, Mostar Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu: Tel: +387 36 327-808 Mail: tajnistvo.ipg@gmail.com Škola nema službenu web stranicu. Informacije možete saznati ako pozovete na broj telefona. Točna lokacija škole označena je ..

Read more

Škola se nalazi na adresi: Maršala Tita 179, Mostar Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj: Tel: +387 36 551-462 Škola nema službenu web stranicu. Saznajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika u školu. Nastavni plan i program možete dobiti pozivom na broj ..

Read more