kim

Najnovijim istraživanjima je utvrđeno da crni kim posebno dobro djeluje protiv agresivnih oblika tumora koji se šire pomoću tumorske angiogeneze i imaju tendenciju prema metastaziranju. Danas je naime jako veliki broj istraživanja u svijetu posvećen djelovanju ulja crnog kima na tumorske stanice. Pokazalo se da crni kim može izvrsno poslužitiRead More →