SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA IVANA PLEMENITOG ZAJCA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Trg hrvatskih velikana 2, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj:
Tel: +387 36 320-127

Škola nema službenu web stranicu. Nastavni plan i program možete dobiti pozivom na broj telefona.

Točna lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___