SREDNJA EKONOMSKA I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Konak bb, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu:
Tel: +387 36 576-766
Mail: ekonomska_skola_mostar@hotmail.com
Web:  https://eut-mostar.com/

Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Saznajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika u školu. Nastavni plan i program možete dobiti pozivom na broj, ili putem E-mail poruke.

Točna lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___