MUZIČKA ŠKOLA 1. I 2. STUPNJA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Maršala Tita 179, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj:
Tel: +387 36 551-462

Škola nema službenu web stranicu. Saznajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika u školu. Nastavni plan i program možete dobiti pozivom na broj telefona.

Točna lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___