JU SREDNJA GRAĐEVINSKA ŠKOLA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Konak bb, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu:
Tel: +387 36 551-456
Mail: gradskola@bih.net.ba
Web: http://srednjagradjevinska.com.ba/

Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Saznajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika u školu. Nastavni plan i program možete dobiti pozivom na broj, ili putem E-mail poruke. Pravilnik škole, školske sekcije i druge informacije možete dobiti na internet stranicama građevinske škole.

Točna lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___