INTERNACIONALNA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Bleiburških žrtava 100, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu:
Tel: +387 36 327-808
Mail: tajnistvo.ipg@gmail.com

Škola nema službenu web stranicu. Informacije možete saznati ako pozovete na broj telefona.

Točna lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___