GIMNAZIJA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Španjolski trg 1, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, nastavnom planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu:
Tel: +387 36 315-216, 324-440
Mail: gimn.mostar@gmail.com
Web:  http://gimnazijamostar.ba/

Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Saznajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika u školu. Nastavni plan i program možete dobiti pozivom na broj, ili putem E-mail poruke. Sekcije, aktivnosti učenika, kutak za roditelje i još mnoge druge informacije objavljene su na službenim web stranicama škole.

Točna lokacija škole označena je na karti. Poznata i kao Stara gimnazija. Nlazi se na Španjolskom trgu, nedaleko od parka Zrinjevac.

___Google oglasi___