SREDNJA TEKSTILNA I POLJOPRIVREDNA ŠKOLA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
USRC Midhad Hujdur-Hujka bb, Sjeverni logor

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj:
Tel: +387 36 570-034

Točna lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___