SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SESTARA MILOSRDNICA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Franjevačka 18, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu:
Tel: +387 36 332-971
Mail: sms-sestara-milosrdnica@tel.net.ba
Web: https://medicinska.webs.com/

Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Saznajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika.

Točna lokacija škole označena je na karti. U blizini Franjevačke crkve.

___Google oglasi___