SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
USRC Midhad Hujdur-Hujka bb, Sjeverni logor

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu:
Tel: +387 36 576-851
Mail: skolamedicinska@yahoo.com
Web: http://www.medicinskamostar.com

Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Saznajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika u školu.

Točna lokacija škole označena je na karti. Sjeverni izlaz iz grada – Sjeverni logor.

___Google oglasi___