SREDNJA MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNA ŠKOLA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Mile Budaka 26a, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu:
Tel: +387 36 566-290
Mail: korisnik@ms-skola.ba
Web: http://www.ms-skola.ba/index.php

Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Saznajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika.

Točna lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___