SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Alekse Šantića 10, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu:
Tel: +387 36 580-126
Mail: eltehmostar@gmail.com
Web: http://www.etsmostar.edu.ba

Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Pročitajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika.

Točna lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___