GIMNAZIJA FRA GRGE MARTIĆA MOSTAR

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

Škola se nalazi na adresi:
Kralja Tomislava 9a, Mostar

Za sve informacije o upisu u školsku godinu, planu i programu, obratite se na kontakt telefon broj, ili na E-mail adresu:
Tel: +387 36 326-994
Mail: gimnazija.fragrge.martica@tel.net.ba
Web: http://www.gimnazija.fgm-mo.tel.net.ba/zbornica.htm

Škola ima službenu web stranicu, gdje možete pronaći informacije i zanimljivosti o toj ustanovi. Saznajte informacije o školi, nastavi, i upisu učenika u školu.

Točna lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___