OSNOVNA ŠKOLA BIJELO POLJE-POTOCI

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

OSNOVNA ŠKOLA BIJELO POLJE – POTOCI U MOSTARU

Škola se nalazi u Bijelom Polju (Potoci), na sjevernom izlazu iz Mostara. Točna adresa škole je:
Bijelo polje bb, Mostar

Za informacije o upisu đaka, nastavnom planu i programu, te aktivnostima u školi, možete pozvati broj telefona, ili se obratiti putem E-mail poruke:
Tel: +387 36 556-840
Mail: skolabijelopolje@hotmail.com

Lokacija škole označena je na karti.

___Google oglasi___