JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA OMER MAKSUMIĆ

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

OSNOVNA ŠKOLA OMER MAKSUMIĆ U MOSTARU

Škola se nalazi u naselju Podvelež, u Mostaru, na adresi:
Podvelež bb, Mostar

Za sve informacije možete pozvati telefon broj, ili kontaktirati na E-mail adresu:
Tel: +387 36 560-291
Mail: ospodvelez@gmail.com

Škola se nalazi na točnoj lokaciji, označenoj na karti.

Za informacije o upisu u novu školsku godinu, nastavnom planu i programu, te druge informacije, pozovite na gore navedeni broj telefona.

___Google oglasi___