JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BLAGAJ

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

OSNOVNA ŠKOLA BLAGAJ U MOSTARU

Škola se nalazi u naselju Blagaj, na točnoj adresi:
Branilaca Bosne, Blagaj, Mostar

Sve informacije možete dobiti pozivom na telefon broj, ili kontaktom putem E-mail poruke:
Tel: +387 36 572-479
Mail: o.s.blagaj@hotmail.com

Točna lokacije Osnovne Škole u Blagaju označena je na karti.

___Google oglasi___