CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“

  Obrazovne ustanove

___Google oglasi___

CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“ MOSTAR

Centar se nalazi u gradskom naselju Južni logor, na točnoj adresi:
Južni logor bb, Mostar

Za sve informacije možete pozvati telefon broj, ili kontaktirati putem E-mail poruke:
Tel: +387 36 556-581
Mail: losrosal@bih.net.ba
Web: https://los-rosales.com/

Centar ima svoju službenu web stranicu, na kojoj možete pročitati potrebne informacije o radu Centra, upisu djece i aktivnostima.

___Google oglasi___